Μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς καθόλου γραφειοκρατεία θα εκδίδουμε από σήμερα τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με μόνο δύο φωτογραφίες κι έναν μάρτυρα.
Εκείνο που κάνει το νέο σύστημα διαφορετικό είναι το γεγονός πως πλέον τα στοιχεία δεν θα τα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος πολίτης – τρέχοντας από υπηρεσία σε υπηρεσία - αλλά ο αρμόδιος αστυνομικός υπάλληλος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να αναζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια.
Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των Αστυνομικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία και θα επιτυγχάνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ).
Ποιά είναι η νέα διαδικασία
1. Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.
2. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.
3. Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.


apospasma.gr